Vasile Topa – Măzăreni (Urleasca)

Vasile Topa

 

Fișă subiect

 

Vasile Topa (primul din dreapta) la întâlnirea aromânilor (10 septembrie 2016, Timișoara)

alături de Santa Pap alias Alexandru Gheorghe (stânga) și Zoia Passima (mijloc)

 

Afișul întâlnirii aromânilor ”Aromânii din Banat: din deplasare în deportare”
9-11 septembrie 2016

 

 

Interviul reprezintă intervenția domnului Vasile Topa la această întâlnire