Martin Bolovedea – Pelicanu (Borcea Nouă)

Martin Bolovedea

 

“Cam acestea au fost numele famililor celor care au plecat duşi de voia străinului şi aruncaţi ca o pleavă în bătaia vânturilor.”